Jönköpings arbetsmarknad

En arbetsmarknad med jobbmöjligheter

Förutsättningarna att hitta arbete i Jönköping är goda. Här verkar stora koncerner tillsammans med medelstora och små företag. Statistiken visar att det finns fler än 12 000 företag verksamma i Jönköping, varav 5 000 är aktiebolag. Lägg därtill att Jön–köpings kommun är en av landets tio största kommuner – de är alltid intresserade av att rekrytera engagerad personal. Dessutom arbetar kommunen med stort engagemang för att hjälpa dem som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Jönköpings arbetsmarknad spirar.

Om du är egenföretagare kan du vänta dig stöd från Jönköpings kommun. De är måna om att utveckla kommunens arbetsmarknad och möter därför alltid behovet av arbetskraft, men också efterfrågan av diverse utbildningar. Jönköpings kommun gör sitt bästa för att underlätta för etablering av företag i kommunen, vilket även handlar om att hjälpa till med frågor som rör behovet av mark- och lokaler. Kommunens engagemang smittar av sig på den arbetsmarknad man hoppas underlätta för.

Jönköpings kommun har fler än 11 000 tillsvidareanställda. Det gör dem till den absolut största arbetsgivaren i regionen och behovet av personal är därför stort. Om du står utan arbete har du goda möjligheter att få Jönköpings kommun som arbetsgivare. Här behöver du inte oroa dig för en hård och svår arbetsmarknad; om du är engagerad och har stort tålamod kommer din möjlighet att komma, i Jönköping är möjligheterna många.

Här arbetar man med arbetsmarknadsinsatser för att undvika både bidragsberoende och utanförskap. Det är i huvudsak Staten som ansvarar över arbetsmarknadsinsatser, men Jönköpings kommun gör vad de kan för att hjälpa utsatta. Vad man hoppas på är att hjälpa människor till trygga anställningar eller spännande utbildningar. För att lyckas krävs det att många myndigheter samarbetar. Jönköpings kommun har valt att främst fokusera på grupper som inte kan konkurrera på en annars hård arbetsmarknad. Det handlar således om personer med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa, ungdomar och utrikesfödda.

arbetsmarknad