Sveriges bibelbälte

Sverige har faktiskt ett bibelbälte

För det första, vad är ett bibelbälte ens? Jo, det är ett område där den frikyrkliga aktiviteten utmärker sig. Och den socio–geografiska termen är på intet sätt officiell, utan är en kvarleva från 1800-talets samhällsdebatt. Småländska höglandet utgör Sveriges bibelbälte, med Jönköping som spänne.

Ända sedan 1800-talet har frikyrkor i allmänhet och Pingströrelsen varit Jönköping trogna. Förutom Jönköping är Aneby, Gislaved, Gnosjö, Sävsjö, Smålandsstenar, Vaggeryd och Vetlanda starka frikyrkliga fästen. Till skillnad från vad många tror är inte hela Småland en del Sveriges bibelbälte, och dessutom är inte bältet enbart begränsat till Småland.

Det har visat sig att landets främsta gymnasieelever bor i bibelbältet. Huruvida det finns ett samband mellan frikyrklighet och goda studieresultat kan forskningen inte härleda, däremot har tidigare forskning bevisat sambandet mellan frikyrklighet och företagsamhet. Och därför vore det inte oväntat om det verkligen finns ett samband. Gnosjöandan är ju känd sedan tidigare.

Frikyrkor är sprungna ur väckelserörelser och statskyrkors motsats. Medlemskapet är frivilligt och missionsverksamheten stark. Inte långt ifrån Jönköping, i Kalmar och Kronoborgs län, har Svenska Kyrkan en stark ställning. Det är intressant att se hur kulturen lever vidare och hur tydliga gränserna är.

Det går att dela in frikyrkor i flera underkategorier. Lutherska frikyrkor, nyare karismatiska rörelser och Traditionella frikyrkor är tre exempel. Inom den lutherska frikyrkan finns i sin tur bland andra Lutherska bekännelsekyrkan och Evangelisk-Lutherska bekännelsekyrkan. Maranata- och Trosrörelsen är två exempel på nyare karismatiska rörelser. Exempel på traditionella frikyrkor är Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen.

Du är alltid välkommen att flytta till Sveriges bibelbälte även om du inte är troende själv. Frikyrkor handlar ju om frivillighet. Att du inte är troende kommer inte vara en nagel i någons öga. Däremot får du räkna med att andra kommer missionera till din trädgård för att omvända dig – och det kan ju vara trevligt även om du inte är mottaglig. Här kan du läsa mer om tro och dialogen sinsemellan olika religioner.

bibelbälte